#1 VIETNAM BLOCKATHON

Building Blocks to Vietnam's Future

Apply now Visit website IBL

Hình ảnh Blockathon Kick-off (Nov 17th, 2017)

Hình ảnh 36h Hackathon (Nov 24-26th, 2017)

Chung kết và trao giải Blockathon 2017

Blockathon diễn ra tại Hà Nội